Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

VÔ TÌNH

Nước vô tình ngàn năm chảy mãi

Mây vô tình mây mãi bay xa


Gió vô tình đùa hoài trên tóc


Ai vô tình đánh mất trái tim .!